Informujemy, że w portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl dostępne jest ogłoszenie dotyczące wyboru podwykonawcy do realizacji projektu pt :

"Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu wykorzystującego programowanie liniowe i uczenie maszynowe do optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej przez MSP i gospodarstwa domowe w warunkach stosowania taryf dynamicznych."

do wykonania prac badawczych i rozwojowych w zakresie opracowania modelu matematycznego jako integralnego elementu systemu optymalizującego koszty zużycia energii elektrycznej przez MSP i gospodarstwa domowe w warunkach stosowania taryf dynamicznych.

Współpraca jest planowana w ramach umowy realizowanej w projekcie, dla którego EBICOM Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R Przedsiębiorstw" Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Konkurs 4/1.1.1/2018.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/10538