What is E-Agent?

Rok 2007 spowodował duże zmiany na rynku energetycznym. Od tego czasu spółki energetyczne coraz śmielej wkraczają w nowe metody i kanały sprzedaży swoich produktów, przygotowują coraz bardziej rozbudowaną ofertę. Zmiany te spowodowały konieczność przygotowania narzędzi informatycznych wspierających te elementy. E-Agent jest rozwiązaniem, które powstało we współpracy z naszymi klientami, dlatego tak dobrze odpowiada na potrzeby rynku.

E-AGENT – to jeden z elementów składowych rozwiązania Enterprise Sales and Customer Care Management (E-SCCM), który może funkcjonować samodzielnie, jako wydzielony moduł lub w powiązaniu z innymi elementami wspomnianego rozwiązania.

Funkcjonalności

E-AGENT jest aplikacją, której głównym zadaniem jest zarządzanie sprzedażą wykonywaną przez różne kanały sprzedażowe np. sprzedaż przez partnerów, infolinie sprzedażowe, Punkty Obsługi Klienta itp. Menadżerowi mogą definiować plany sprzedażowe dla poszczególnych kanałów, weryfikować ich realizację oraz rozliczać wynagrodzenie należne za ich wykonanie. Modele rozliczeń mogą być definiowane przez poszczególne spółki indywidualnie od rozliczeń za pozyskanie punktu poboru energii po rozliczenia za pozyskany wolumen energii, a wypłata wynagrodzenia może być podzielona na etapy. E-Agent to także ofertowanie klientów, które można wykonywać w porównaniu z cenami konkurencji oraz automatyzacja procesu zawierania umów. Sprzedawca po złożeniu oferty i przyjęciu jej przez klienta może wygenerować umowę bez konieczności ponownego wypełniania danych i przekazać ją do podpisu klientowi. Jeżeli agent posiada urządzenie mobilne (laptop, drukarka), wydruk umowy może zostać wykonany u klienta. Podpisana umowa wraz z dokumentami pozyskanymi od klienta jest przekazywana do modułu E-Switching odpowiedzialnego za wsparcie procesu zmiany sprzedawcy. Za pomocą modułu E-Agent realizowane są również procesy odnawiania umów z klientami już pozyskanymi. Odnawianie umów również może być realizowane przez wybrane kanały sprzedażowe.

E-Agent to także obsługa wydawania upominków. Proces ten może być nadzorowany z poziomu centrali spółki w zakresie weryfikacji ilości przekazanych upominków do poszczególnych kanałów, liczby wydanych upominków, rozliczenia niewykorzystanych.

Moduł E-Agent zapewnia komunikację pomiędzy menadżerami zarządzającymi kanałami, zespołami sprzedażowymi oraz zespołem ds. zmiany sprzedawcy. Komunikacja ta jest niezmiernie ważna w celu jak najszybszego wyjaśnienia wszelkich braków w danych istotnych z punktu widzenia procesu zmiany sprzedawcy. Podpisana umowa oraz skutecznie wykonana zmiana sprzedawcy jest czynnikiem sukcesu służb sprzedaży.

Technologia

Interfejs aplikacji E-Agent został wykonany w technologii internetowej, dzięki czemu może być serwowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz spółek energetycznych. Część aplikacji dedykowana dla podmiotów zewnętrznych jest udostępniana w bezpieczny sposób, chroniący przed niepowołanym dostępem osób trzecich do wewnętrznej sieci sprzedawcy.

Podsumowanie

Najważniejsze cechy modułu E-AGENT: