E-BOK – Electronic Customer Service

W dobie rozwiniętego społeczeństwa informacyjnego konieczne jest zapewnienie klientom nowych kanałów komunikacji, dzięki którym będą mogli oni łatwiej i szybciej kontaktować się ze swoim dostawcą mediów. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest moduł E-BOK – dostosowany do wymagań branży i wykonany w najnowszych technologiach dostępnych na rynku.

E-BOK – to jeden z elementów składowych rozwiązania Enterprise Sales and Customer Care Management (E-SCCM), który może funkcjonować samodzielnie, jako wydzielony moduł lub w powiązaniu z innymi elementami wspomnianego rozwiązania.

Funkcjonalności

E-BOK to narzędzie, którego podstawowym zadaniem jest ułatwienie kontaktu klienta z przedsiębiorstwem energetycznym. Aplikacja składa się z dwóch części, pierwszej – stworzonej dla klientów i drugiej dedykowanej dla administratorów i pracowników spółki energetycznej. Klient w ramach funkcjo-nalności przygotowanej dla niego może przeglądać najważniejsze informacje o swoich rozliczeniach, zdarzeniach dotyczących zużycia energii, otrzymuje również powiadomienia o obecnych promocjach, kończących się umo-wach itp. Informacje, poza wyświetlaniem ich w systemie, mogą być również wysyłane za pomocą maili czy sms na wskazane przez klienta adresy bądź numery komórkowe. Moduł E-BOK współpracuje z bazą danych modułu E-CRM (lub innego systemu CRM), dzięki czemu możliwe jest serwowanie klientowi najświeższych informacji związanych z jego zużyciami, punktami poboru, umowami czy danymi ewidencyjnymi. Poza informacjami ewidencyjnymi klient ma również dostępne komunikatory w postaci czatów czy wew. poczty z firmą energetyczną. Jednym z istotniejszych elementów dla obsługiwanych klientów jest możliwość obsługi procesu odnawiania umów, gdzie akceptując przesłane oferty lub wnioski, klient może automatycznie wydrukować wszystkie potrzebne dokumenty i po ich podpisaniu odesłać do sprzedawcy. Natomiast dla klientów nowych ciekawą funkcjonalnością jest możliwość sprawdzania etapu procesu zmiany sprzedawcy, na jakim znajdują się jego poszczególne punkty poboru.

System E-BOK może obsługiwać klientów biznesowych (duży, średni i mały biznes) oraz indywidualnych. Dzięki integracji punktów poboru po numerze NIP lub PESEL potrafi serwować klientom kompleksowe informacje o wszystkich punktach poboru bez względu na ilość systemów dziedzinowych, w których przechowywane są dane.

Technologia

E-BOK został zbudowany w oparciu o najnowsze standardy tworzenia stron internetowych tj. HTML 5 oraz CSS3. Dzięki wspomnianym technologiom, istnieje możliwość serwowania systemu E-BOK zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach czy innych urządzeniach mobilnych np. tabletach z systemem Android czy iOS. Aplikacja ta została dostosowana do obsługi większości najpopularniejszych przeglądarek internetowych tj. Microsoft IE9, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. W zakresie bazy danych system może wykorzystywać dowolną bazę danych ze względu na przygotowanie warstwy logiki bazodanowej w narzędziu N-Hibernate zapewniającej niezależność w zakresie bazy danych.

Podsumowanie

Najważniejsze cechy systemu E-BOK: