E-CRM

E-CRM to nowoczesny system CRM wspomagający podstawową działalność przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej. Gromadzenie i przetwarzanie danych o klientach oraz związane z tym sprawne zarządzanie procesami sprzedaży stało się jednym z podstawowych zadań branży energetycznej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, firma EBICOM przygotowała rozwiązanie, którego głównym celem jest wsparcie procesów sprzedaży i obsługi klientów.

E-CRM – to podstawowy element składowy rozwiązania Enterprise Sales and Customer Care Management (E-SCCM), który może funkcjonować samodzielnie, jako wydzielony moduł lub w powiązaniu z innymi elementami wspomnianego rozwiązania.

Funkcjonalności

E-CRM to system klasy CRM wyposażony w centralną bazę klientów umożliwiający rejestrowanie wszelkich zdarzeń związanych z klientami, prowadzenie procesów sprzedaży i utrzymania klientów. Posiada on zaawansowane funkcje przygotowywania produktów dla sprzedawców oraz wielostopniowy model zatwierdzania ofert. Pozwala na elastyczne definiowanie struktury organizacyjnej firmy oraz zarządzanie dokumentami gromadzonymi w kontekście danego klienta. Dostosowany jest do specyfiki polskiego rynku energetycznego.

System E-CRM dostarcza użytkownikom kompleksowej informacji o kliencie w kontekście danego numeru NIP integrując dane z wielu systemów dziedzinowych. Dzięki temu spółki obrotu mogą w odpowiedni sposób zarządzać sprzedażą do wybranych klientów, przygotowywać jednolitą ofertę na wszystkie punkty poboru energii danego klienta (np. sieciowego), tworzyć oferty wariantowe zależne od parametrów opisujących klienta. Następnie na podstawie przyjętych ofert można generować umowy.

E-CRM wspiera również proces odnawiania umów czy generowanie różnego rodzaju korespondencji do klienta. Wszystkie dokumenty są gromadzone w kontekście danego klienta i przechowywane w pod-ręcznym archiwum dokumentów. E-CRM to także narzędzia wsparcia dla biura wycen, które przygotowuje zarówno produkty masowe, jak i indywidualne, a te oferowane są przez służby handlowe i umieszczane na ofertach. Menadżerowie mogą przypisywać plany sprzedażowe i nadzorować ich wykonanie. W systemie można również rejestrować zadania i weryfikować ich realizację, wprowadzać informację o kon-taktach planowanych i zrealizowanych. Jeżeli firma energetyczna posiada systemy typu CTI, E-CRM może z nimi współpracować dzięki czemu można zidentyfikować dzwoniącego klienta i wyświetlić podstawowe informacje na jego temat. Poza elementami operacyjnymi E-CRM wspiera menadżerów w analizowaniu danych zgromadzonych w systemie. Wszystko to zostało „opakowane” w ciekawy i prosty w obsłudze interfejs. Niniejsza ulotka nie wyczerpuje o wiele szerszych możliwości systemu, dlatego zapraszamy do kontaktu z nami, abyśmy mogli przedstawić pozostałe informacje.

Technologia

E-CRM został zbudowany w technologii internetowej opartej o najnowsze standardy tworzenia stron internetowych: HTML 5 oraz CSS3. Dzięki temu istnieje możliwość serwowania systemu E-CRM zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach, jak i innych urządzeniach mobilnych np. tabletach z systemem Android czy iOS. W zakresie bazy danych system może wykorzystywać dowolną bazę danych ze względu na warstwę logiki bazodanowej przygotowaną w narzędziu N-Hibernate i zapewniającą niezależność w zakresie bazy danych.

Podsumowanie

Najważniejsze cechy systemu E-CRM: