Czym jest E-Switching?

Zmiana sprzedawcy to jeden z istotniejszych procesów związanych z realizacją planów sprzedażowych. Brak pozytywnie zakończonego procesu zmiany sprzedawcy to brak zakończonego procesu sprzedaży. Dlatego tak ogromną rolę zaczyna odgrywać w spółkach sprzedażowych nadzór i kontrola tego procesu. Rozwiązanie E-Switching powstało w celu zapewnienia jak najpełniejszego wsparcia realizacji tego kluczowego procesu.

E-Switching – to jeden z elementów składowych rozwiązania Enterprise Sales and Customer Care Management (E-SCCM), który może funkcjonować samodzielnie, jako wydzielony moduł lub w powiązaniu z innymi elementami wspomnianego rozwiązania.

Funkcjonalności

E-Switching jest rozwiązaniem wspierającym prowadzenie procesu Zmiany Sprzedawcy (ZS). Po przekazaniu danych z umowy oraz kompletu dokumentów w formie skanów przez sprzedawcę rozpoczyna się weryfikacja podpisanej umowy. Pracownik Zespołu ZS, za pomocą modułu E-Switching weryfikuje poprawność i kompletność wprowadzonych danych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, pracownik ten zwraca dane umowy do sprzedawcy celem ich poprawy lub uzupełnienia. Jeżeli błędy polegają na nieprawidłowym przepisaniu danych z umowy, pracownik Zespołu ZS ma możliwość samodzielnej ich korekty. Wykorzystanie mechanizmu dołączania skanów dokumentów wymaganych w procesie ZS, pozwala znacząco skrócić czas pomiędzy wprowadzeniem umowy a weryfikacją jej poprawności i kompletności. Dopiero po pozytywnej weryfikacji danych umowy, pracownik Zespołu ZS może rozpocząć generację dokumentów procesu ZS. Generacja dokumentów odbywa się w sposób automatyczny dla poszczególnych Operatorów Sieci Dystrybucyjnej i obejmuje zarówno generację dokumentów w formie plików przeznaczonych do wydruku, jak i plików w formacie do przekazania na PWI. Wszystkie dokumenty mają predefiniowane szablony. Moduł E-Switching został wyposażony w generator wydruków masowych, co pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu w porównaniu z wydrukiem pojedynczych dokumentów na poszczególnych stanowiskach pracy. W kolejnym kroku dokumenty są wysyłane do pozostałych uczestników rynku i wykonywane jest monitorowanie odpowiedzi. Również na tym etapie można jeszcze uzupełniać lub poprawić dane, aby skutecznie przeprowadzić proces ZS.

W ramach obsługiwanych spraw prowadzony jest również rejestr odrzuceń, który ma na celu uszczelnianie procedury i podniesienie procentu poprawnie dokonanych zmian sprzedawcy. Zakończenie procesu Zmiany Sprzedawcy skutkuje przeniesieniem danych do systemów bilingowych, aby te mogły zacząć rozliczać klienta.

Właściwie i wydajnie poprowadzony proces ZS jest jednym z istotniejszych czynników skutecznego przejmowania klientów od konkurencji.

Moduł E-Switching wymienia się danymi z modułem E-Agent, dzięki czemu proces sprzedaży i zmiany sprzedawcy, które są zależne od siebie można prowadzić w bardziej optymalny sposób. Dodatkowo rozliczanie sprzedawców za wykonaną sprzedaż można uzależnić od wyników procesu ZS. Takie podejście wymusza na sprzedawcach dostarczanie (z punktu widzenia procesu ZS) danych lepszej jakości co ma bezpośredni wpływ na wyniki sprzedaży i procent pozytywnie zakończonych procesów ZS.

Technologia

Interfejs aplikacji E-Switching został wykonany w technologii internetowej, dzięki czemu może być serwowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz spółek energetycznych. Szczególnie istotne jest to w przypadku outsource’owania tego procesu na zewnątrz.

Podsumowanie

Najważniejsze cechy modułu E-SWITCHING: