alfa Contact Center

Produkt firmy Alfavox Sp. z o.o. to nowoczesne narzędzie do kompleksowej i inteligentnej obsługi ruchu telefonicznego w firmie. Rozwiązanie to zapewnia najwyższej jakości i w pełni funkcjonalny system wsparcia obsługi klienta, udostępniający różne kanały komunikacji, różne tryby pracy, obsługę kanału inbound i outbound oraz opcji mieszanej, a także pełny zestaw funkcji i narzędzi do zarządzania platformą. Alfa Contact Center jest w pełni integrowalny z systemami Ebicom.

Tryb outbound, obejmujący wszystkie stosowane tryby połączeń, to jedna z najmocniejszych stron platformy alfa Contact Center. Wraz z nowoczesnym i intuicyjnym skrypterem rozmów stanowi wydajne narzędzie dla naszych klientów.

System posiada dodatkowe moduły rozszerzające jego funkcjonalności o obsługę kanałów e-mail, chat, video, www, SMS oraz fax w ramach uniwersalnej kolejki. Rozwiązanie umożliwia szeroki zakres integracji z systemami zewnętrznymi dzięki udostępnionym interfejsom programistycznym, współpracę z różnymi centralami telekomunikacyjnymi/systemami CC na bazie linku CTI lub wdrożenie w technologii one-box, jako niezależna w pełni funkcjonalna platforma. Kompleksowy zakres funkcjonalny systemu odpowiada rozwiązaniom światowych liderów w zakresie systemów call center, przewyższając ich w wielu aspektach dzięki innowacyjności dającej przewagę rynkową naszym klientom.

Platforma alfa Contact Center – wraz z wymienionymi funkcjonalnościami, uzupełnionymi o zaawansowane narzędzie IVR, moduł raportowy, rejestrację rozmów wzbogaconą o narzędzia QM oraz moduł analityczny – stanowi interesującą propozycję dla każdej firmy dbającej o najwyższej jakości kontakt z klientem i oczekującej innowacyjnych, skutecznych i stabilnych rozwiązań, przy gwarantowanej obsłudze serwisowej na wysokim poziomie oraz pełnym wsparciu producenta rozwiązania – firmy Alfavox.

Najnowszym modułem w ofercie Alfavox jest rozwiązanie alfa Video Contact Center, które umożliwia implementację zaawansowanych Wirtualnych Oddziałów służących do obsługi klienta o bardzo szerokim zastosowaniu w różnych gałęziach działalności, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Rozwiązanie alfa Contact Center może zostać wzbogacone zaawansowanym systemem klasy Work Force Management, spełniającym wymogi polskiego prawa pracy.