Informujemy, że w portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl dostępne jest ogłoszenie dotyczące wyboru podwykonawcy do realizacji projektu pt :

"Opracowanie prototypu systemu wykrywania anomalii zużycia energii elektrycznej z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w celu racjonalizacji zapotrzebowania na energię elektryczną przez spółki obrotu."

do wykonania badań przemysłowych prowadzących do sformułowania założeń do budowy prototypu systemu wykrywania odstępstw w zużywaniu energii elektrycznej w stosunku do prognozy wygenerowanej na podstawie danych pomiarowych udostępnionych przez Zamawiającego oraz do opracowania na bazie wyników badań założeń do systemu powiadamiania o ich wystąpieniu i ich obsługi.

współpraca jest planowana w ramach umowy realizowanej w projekcie, dla którego EBICOM Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R Przedsiębiorstw" Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Konkurs 6/1.1.1/2019.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/24186

Informacja o wybranym wykonawcy

Ogłoszenie rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A, 44 - 100 Gliwice
adres do korespondencji
Wydział Organizacji i Zarządzania
ul. Roosvelta 26-28, 41 - 800 Zabrze
data wpłynięcia: 22 października 2019

cena oferty netto: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)
cent oferty brutto: 615 000,00 PLN (sześćset piętnaście tysięcy złotych)

Pełna lista podmiotów
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A, 44 - 100 Gliwice
adres do korespondencji
Wydział Organizacji i Zarządzania
ul. Roosvelta 26-28, 41 - 800 Zabrze

Informujemy, że w portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl dostępne jest ogłoszenie dotyczące wyboru podwykonawcy do realizacji projektu pt :

"Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu wykorzystującego programowanie liniowe i uczenie maszynowe do optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej przez MSP i gospodarstwa domowe w warunkach stosowania taryf dynamicznych."

do wykonania prac badawczych i rozwojowych w zakresie opracowania modelu matematycznego jako integralnego elementu systemu optymalizującego koszty zużycia energii elektrycznej przez MSP i gospodarstwa domowe w warunkach stosowania taryf dynamicznych.

Współpraca jest planowana w ramach umowy realizowanej w projekcie, dla którego EBICOM Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R Przedsiębiorstw" Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Konkurs 4/1.1.1/2018.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/10538