Narzędzia typu e-commerce na dobre zagościły w naszej biznesowej rzeczywistości i są jednym z ważniejszych kanałów sprzedaży. Energetyka jest jedną z tych branż, która coraz śmielej sięga właśnie po taką formę sprzedaży i w której widać już pierwsze platformy umożliwiające zawieranie kontraktów za pośrednictwem Internetu. W Polsce jest ok. 17,24 mln odbiorców prądu1, z czego ponad 90% to gospodarstwa domowe oraz małe firmy i przedsiębiorstwa, które chętnie korzystają z możliwości zakupu przez Internet, a ok. 54% polskich internautów2 dokonuje zakupów właśnie w ten sposób. Jak widać jest to ogromna populacja konsumentów, dla której warto budować elektroniczne kanały sprzedaży i upraszczać sposób zakupu poszczególnych produktów. Ponadto druga część populacji, która rezygnuje z takiej formy zakupów, jako główne powody podaje brak możliwości obejrzenia produktu przed dokonaniem transakcji bądź odczuwa obawę przed bezpieczeństwem płatności. Zarówno jedna jak i druga kwestia zupełnie nie dotyczy energetyki ponieważ klient i tak nie widzi produktu - chyba że dotyczy to produktów dodatkowych - oraz nie dokonuje zapłaty z góry, tylko zaczyna płacić na podstawie otrzymanej faktury, po dostarczeniu energii czy gazu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, przygotowaliśmy moduł e—Commerce, będący częścią rozwiązania IRIS Multi Energy System. Moduł ten składa się z dwóch części: jednej przeznaczonej dla klienta oraz drugiej dla służb sprzedaży i back office spółki obrotu. Użytkownicy spółki obrotu mogą dzięki tym narzędziom przygotować całą stronę wizualną wraz z opisem produktów korzystając z prostego konfiguratora, mogą także wyróżnić promowane produkty oraz zdefiniować zakres danych jaki ma być wprowadzany przez klientów podczas procesu zakupowego. Produkty, które są przygotowywane do publikacji w module e-Commerce pochodzą z ogólnej puli produktów przygotowywanych w module CRM, dzięki czemu spółka obrotu prowadzi spójną politykę produktową w poszczególnych kanałach sprzedaży, np.: infolinia, agencje, handlowcy, Internet. Część przeznaczona dla klientów spółki obrotu zawiera prezentację produktów wraz z opisem i opcją do zamówienia wybranego produktu. Po dokonaniu wyboru, klient przekierowywany jest do strony z formularzem, który musi wypełnić aby zakupić wybrany produkt. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do modułu CRM aby zweryfikować danego klienta, przygotować dla niego umowę i wysłać kurierem. Dodatkowo w całym procesie mogą dojść kroki weryfikujące transakcję już na wczesnym jego etapie, poprzez narzędzia mikropłatności, które wymagają od klienta uwiarygodnienia się podczas zawierania umowy przez Internet, co znacząco ogranicza działanie wszelkiego rodzaju botów czy testowo wprowadzanych umów. Realizacja poszczególnych kroków procesu zakupowego może być raportowana do klienta za pomocą wiadomości sms lub mail, w zależności od tego, jaką formę komunikacji wybrał klient. Wszystko to po to, aby zapewnić wysoką jakość realizacji całego procesu zakupu mediów oraz produktów dodatkowych.
Od momentu wejścia na stronę e-Commerce, każda z czynności jest rejestrowana i jeżeli klient wyrazi taką zgodę, to pomimo braku finalnego zakupu, może być on w przyszłości ofertowany w ramach prowadzonych kampanii. Moduł e-Commerce został spięty z narzędziami Google Analytics w celu dokładnego opomiarowania wykorzystania tego kanału sprzedaży.

Tak przygotowane narzędzie w połączeniu z IRIS Multi Energy System umożliwia pełną obsługę całego procesu, od przedstawienia oferty klientowi po zawarcie umowy przez Internet i uruchomienie kolejnych kroków jakimi są zmiana sprzedawcy i w dalszej kolejności rozliczenie klienta. Raz wprowadzone dane nie wychodzą poza rozwiązanie IRIS Multi Energy System, dzięki czemu możemy zapewnić wysoki poziom automatyzacji całego procesu, a co za tym idzie jego dużą efektywność. Ponadto uzupełniając system IRIS o dodatkowy moduł sprzedaży jakim jest Internet, zapewnimy naszym klientom omnichannelowe podejście do sprzedaży. Moduł e-Commerce będzie w najbliższej przyszłości rozwijany również w zakresie cross i up-sellu dla istniejących klientów spółek obrotu.1 Dane z raportu URE „Charakterystyka rynku energii elektrycznej” za rok 2016

2 Dane z raportu „E-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” za rok 2017