Polska energetyka zmierza coraz bardziej w stronę sprzedaży produktów okołoenergetycznych, dodawanych do energii czy gazu. Widać to coraz wyraźniej po ofertach przedstawianych przez duże rodzime koncerny, ale  coraz częściej również przez alternatywnych sprzedawców. Przeważnie są to produkty ściśle powiązane z podstawowym medium, jak chociażby fachowcy dostępni w ramach zawartej umowy, sprzedaż i doradztwo w zakresie fotowoltaniki czy doradztwo dotyczące optymalizacji zużycia energii dla firm. Coraz powszechniejsze staję się oferowanie produktów dodatkowych takich jak choćby zakup oprogramowania biurowego, pakiety medyczne czy sprzedaż urządzeń lub produktów gotowych. Branża coraz szybciej się zmienia i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy już nie tylko oczekują od „energetyki” otrzymania prądu czy gazu, ale także wiele usług czy produktów powiązanych.

Nie zawsze jednak nowe oczekiwania czy pomysły zespołów marketingowych i sprzedażowych można zrealizować za pomocą dotychczasowych rozwiązań informatycznych, funkcjonujących w firmach energetycznych czy dostępnych na rynku. Z pomocą przychodzi nasze rozwiązanie IRIS Multi Energy System, które w podstawowej wersji zawiera sprzedaż nie tylko energii elektrycznej czy gazu, ale także produktów dodatkowych. Przez produkty dodatkowe rozumiemy produkty, które sprzedawane są w sposób ciągły razem z mediami energetycznymi np. usługa fachowca, pakiety zdrowotne, poprzez sprzedaż jednorazową urządzeń lub produktów gotowych, aż po sprzedaż okazjonalną jak np. sprzedaż żarówki w przysłowiowym biurze obsługi klienta. Produkty, które mają cechy usługi ciągłej mogą być rozliczane razem z podstawowymi mediami energetycznymi, a produkty sprzedawane jednorazowo jako osobne rozliczenie. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której urządzenie może być sprzedane z rozłożeniem należności na raty przez cały lub część okresu sprzedaży energii. Sprzedaż okazjonalna, jak sprzedaż żarówki w BOK, może być przypisana do klienta, dzięki czemu w późniejszym czasie można zaproponować sprzedaż drobnych produktów poprzez kanały Internetowe. W ten sposób dochodzimy do tematu Omnichanel, jednak pozostawimy go sobie na kolejny artykuł.

Wszystkie produkty, które nabył klient są zaewidencjonowane w systemie. Prowadzone jest saldo dla poszczególnych mediów oraz produktów dodatkowych, handlowiec otrzymuje informacje kiedy, jakie umowy się kończą i w jakim momencie może zaproponować ich odnowienie lub dosprzedaż kolejnych produktów. Tak przygotowane rozwiązanie umożliwia aktywne prowadzenie sprzedaży różnych produktów oraz pozwala kompleksowo obsługiwać klientów. W ten sposób klienci są bardziej zadowoleni, a firmy energetyczne otrzymują możliwości zwiększania swojej sprzedaży.