IRIS Multi Energy System jest to system wspierający sprzedaż, rozliczanie i obsługę klienta w firmach zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej i gazu. Rozwiązanie to zawiera w sobie obsługę poszczególnych kroków cyklu życia klienta w firmie energetycznej - od jego pozyskania, po rozliczanie
i odnowienie umowy. Raz wprowadzone dane do systemu są wzbogacane kolejnymi danymi pozyskiwanymi od klienta na etapie zawierania umowy czy w kolejnych etapach procesu zmiany sprzedawcy lub rozliczania klienta. W ten sposób wykorzystując efekt „kuli śnieżnej”, budujemy w systemie pełen obraz klienta. Dzięki temu użytkownicy mają pełną wiedzę o swoich klientach
i w odpowiednim czasie mogą podejmować odpowiednie akcje związane z obsługą, odnowieniem umów czy sprzedażą produktów dodatkowych.


wiekszy

Wszystkie dane zgromadzone w systemie są dostępne w poszczególnych modułach, a zakres ich udostępnienia poszczególnym użytkownikom jest zależny od uprawnień jakie posiadają. IRIS udostępnia portale, które są dedykowane poszczególnym biurom zajmującym się różnymi operacjami - np. biura partnerów sprzedaży, biura zmiany sprzedawcy, biura rozliczeń itp. W ten sposób, poszczególne jednostki widzą na swoich ekranach zestawy informacji, potrzebne do wykonywanych przez nich zadań.
IRIS Multi Energy System to w pełni funkcjonalne i przystosowane do potrzeb spółek obrotu narzędzie, które umożliwia skupienie się na prowadzeniu własnego biznesu. Dodatkowo, nasze rozwiązanie udostępniane jest w „chmurze”, dzięki czemu kolejny element taki jak zarządzanie całą infrastrukturą IT, jest przenoszone na nas. Korzystamy z chmury Azure firmy Microsoft, która jest sprawdzonym i bezpiecznym środowiskiem do prowadzenia biznesu.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami na temat systemu zapraszamy do zapoznania się z całym opisem naszego rozwiązania na stronie
lub do kontaktu z naszymi przedstawicielami.