Sprzedaż to proces, który zawiera w sobie dwa najistotniejsze elementy, takie jak: podpisanie umowy z klientem oraz wystawienie faktury. Zarówno jeden jak i drugi jest równie ważny, ponieważ faktura ma bezpośredni wpływ na przychód, a jak wiadomo, bez podpisanej umowy nie można byłoby jej wystawić.
Dziś skupimy się jednak na drugim elemencie czyli fakturze, a konkretnie na procesie jej wystawienia. Kiedy mamy do czynienia z koniecznością wystawienia kilku czy kilkudziesięciu faktur miesięcznie, nie stanowi to problemu dla większości firm, nawet jeżeli ich wystawienie wiąże się z przeliczeniem kilku wartości. Natomiast gdy trzeba wystawić faktury dla kilkuset, kilku lub kilkudziesięciu tysięcy odbiorców mediów energetycznych i dodatkowo operacje te trzeba wykonać w ciągu zaledwie kilku dni, staje się to niebagatelnym wyzwaniem. W tym właśnie momencie pojawia się miejsce dla systemu bilingowego, który jest rozwiązaniem dedykowanym do wykonywania rozliczeń i wystawiania faktur.
Nasz moduł bilingowy, który jest częścią rozwiązania IRIS Multi Energy System, został przygotowany dla potrzeb rozliczenia dużych ilości odbiorców mediów energetycznych (energia elektryczna i gaz).
W celu zweryfikowania poprawności przygotowanego systemu oraz szybkości realizowania procesu rozliczeń, przeprowadziliśmy testy wydajnościowe na platformie Microsoft Azure, oczywiście po wcześniejszym przygotowaniu odpowiedniego wolumenu danych tj. danych dla 50 000 punktów poboru oraz skonfigurowaniu parametrów serwerów na których odbywały się testy. Następnie rozpoczęliśmy test procesu generowania faktur, który obejmował trzy elementy: rozliczanie zużycia mediów, zatwierdzanie rozliczeń oraz wygenerowanie dokumentów - czyli faktur - w postaci plików PDF. Poszczególne operacje zajęły odpowiednio 27, 20 i 55 minut czyli łącznie cały proces wystawienia faktur w systemie IRIS zajął 1h i 42 min. W przeliczeniu na jeden PPE wystawienie faktury zajęło około 12 milisekund. Przedstawiony powyżej czas, to czas wykonania operacji przez sam system, natomiast obsługa użytkownika w celu wykonania całej operacji związanych z rozliczeniem 50 000 PPE zajęła ok. 4 min, co daje nam łącznie 1h i 46 min. Poza samym wystawianiem faktur, w tym samym procesie są także automatycznie naliczane i aktualizowane salda klientów oraz wystawiane noty odsetkowe.
Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu z różnymi polskimi i zachodnimi systemami bilingowymi, możemy uznać, że obecnie jest to jedno z wydajniejszych rozwiązań bilingowych dedykowanych branży energetycznej udostępnianych w chmurze. Mimo to, nasz zespół cały czas pracuje nad jeszcze lepszą wydajnością oraz usprawnieniami systemu i w niedługim czasie przeprowadzone zostaną kolejne testy na większych wolumenach danych.


27_10_2016_ang

System IRIS poza rozliczeniem i wystawianiem faktur w ramach modułu bilingowego, realizuje również proces pozyskiwania od OSD i przetwarzania zużycia mediów energetycznych, a w przypadku braku takich informacji, system doszacowuje brakujące dane. Ponadto, po wystawieniu faktur, mogą być one przekazane do centrum wydruku, wydrukowane na drukarce lokalnej, wysłane do klientów w postaci elektronicznej lub opublikowane w module EBOK. Dane z wystawionych faktur - zależnie od wymagań klienta oraz rozwiązań ERP jakie posiada - mogą być przekazane w prostej zagregowanej formie lub
w postaci szczegółowej np. każdej wyszczególnionej pozycji faktury. Jednym z kolejnych elementów który wspiera nasze rozwiązanie jest obsługa płatności i windykacji i już niebawem zostanie przedstawiony w oddzielnym materiale.