Enterprise – Sales and Customer
Care Management E-SCCM

Informacje ogólne

System Enterprise Sales and Customer Care Management (E-SCCM) powstał z myślą o zmieniającym się rynku energii elektrycznej oraz o procesach sprzedażowych na nim zachodzących. Firmy energetyczne sprzedają coraz więcej produktów pozataryfowych różnymi kanałami sprzedażowymi, co powoduje konieczność wprowadzenia narzędzi umożliwiających zarządzanie coraz bardziej skomplikowanymi procesami sprzedażowymi.

System E-SCCM to rozwiązanie klasy Enterprise wspierające procesy sprzedaży i obsługi klienta dla dużych firm z sektora energetycznego. Składa się ono z wielu modułów mogących funkcjonować niezależnie lub wspólnie tworzyć optymalne rozwiązanie w zakresie obsługi procesów sprzedaży energii elektrycznej i obsługi klienta. Jest ono przeznaczone do obsługi bardzo dużej liczby klientów i złożonych procesów biznesowych.

Opis funkcjonalności

Nadrzędnym celem było zbudowanie systemu, który będzie widział klienta w sposób jednolity, potrafił odwzorować jego strukturę oraz obsłużyć wszystkie zdarzenia związane z nim w sferze procesów sprzedażowych i posprzedażowych (obsługowych). Udało się przygotować takie rozwiązanie bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach i zastosowaniu nowoczesnych technologii bazodanowych, analitycznych oraz lekkiego interfejsu użytkownika. Całe rozwiązanie E-SCCM może funkcjonować, jako jednolite rozwiązanie, a także jako oddzielnie działające moduły. Sposób wykorzystania poszczególnych elementów zależy od wymagań i specyfiki działania danego klienta. Jest to jeden z nielicznych systemów na polskim rynku tak kompleksowo wspierający czynności wykonywane przez spółki obrotu energią.

E-CRM

System klasy CRM wyposażony w centralną bazę klientów umożliwia rejestrowanie wszelkich zdarzeń związanych z klientami, prowadzenie procesów sprzedaży i utrzymania klientów. Posiada on zaawansowane funkcje przygotowywania produktów dla sprzedawców, jak również wielostopniowy model zatwierdzania ofert. Pozwala na elastyczne definiowanie struktury organizacyjnej firmy oraz zarządzanie dokumentami gromadzonymi w kontekście danego klienta. System jest dostosowany jest do specyfiki polskiego rynku energetycznego.

Szczegóły

E-Agent

Jest to system do zarządzania sprzedażą poprzez różne kanały od sprzedaży pośredniej, poprzez infolinie sprzedażowe, po wewnętrzne biura sprzedaży. Dostosowany również został do współpracy z systemami sprzedaży internetowej. Umożliwia nadzorowanie planów sprzedażowych przydzielonych dla poszczególnych kanałów i firm w nich uczestniczących, rozliczanie wykonanej sprzedaży, a także aktywnie wspiera prowadzenie procesów sprzedażowych od dodania klienta poprzez ofertowanie, aż do podpisania umowy i przekazania danych do modułu zmiany sprzedawcy.

Szczegóły

E-Switching

Moduł E-Switching jest rozwiązaniem, które zapewnia kompleksowy nadzór nad całym procesem zmiany sprzedawcy realizowanym przez spółki obrotowe. E-Switching wspiera użytkowników w poszczególnych etapach procesu zmiany sprzedawcy, rozpoczynając od weryfikacji danych, poprzez automatyczną generację dokumentów dla poszczególnych dystrybutorów, aż po nadzór odpowiedzi przesyłanych przez firmy energetyczne i przekazanie danych do systemów bilingowych. Jako pierwsi w Polsce dostarczyliśmy taki system klientowi.

Szczegóły

E-BOK

E-BOK, czyli Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, to system, dzięki któremu klienci firm energetycznych zyskują nowy kanał komunikacji ze swoim dostawcą energii. Poza standardowymi funkcjami prezentacji zużyć, kwot rachunków, zapłat, system ten umożliwia również interakcję w zakresie kończących się umów, przekazywania ofert, akcji promocyjnych czy informacji o etapie w procesie zmiany sprzedawcy. Jako jedyny system w Polsce, E-BOK prezentuje dane dla klientów biznesowych kompleksowo dla danego numeru NIP.

Szczegóły

E-KM

Kokpity Menadżerskie to cały moduł odpowiedzialny za analizy i raporty. Został on zbudowany w oparciu o narzędzia hurtowni danych, Microsoft Analysiss Services oraz Microsoft Reporting Services. Technologie te umożliwiają spojrzenie na dane w wielu wymiarach, dzięki czemu ich analiza daje użytkownikom wiele ciekawych informacji o prowadzonym biznesie.

Szczegóły