Moduł decyzyjny w długoterminowym prognozowaniu konsumpcji energii elektrycznej