Nowe Warunki Dotyczące Bilansowania na Rynku Energii: Co Zmieniają i Jak się Przygotować?

#IRIS #Obsługa Rozliczeń #Prosument #Rynek Energii #Wytwórca

27 września 2023 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję zatwierdzającą w części dokument „Warunki dotyczące bilansowania na podstawie Rozporządzenia Komisji UE 2017/2195 ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania”. To kolejny istotny krok w realizacji polityki UE dotyczącej utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii, zwiększenia konkurencyjności oraz zapewnienia konsumentom możliwości nabywania energii po przystępnych cenach. 

Kluczowe Zmiany

Decyzja ta wprowadziła szereg zmian w funkcjonowaniu rynku bilansującego w Polsce, które weszły w życie 14 czerwca 2024 roku. Do najważniejszych zmian należą: 

  • Nowa struktura podmiotowa i obiektowa rynku bilansującego 
  • Nowy katalog usług bilansujących 
  • Zmiany w zgłoszeniach handlowych i technicznych 

Wpływ na Obsługę Rozliczeń

Jedną z najistotniejszych zmian jest modyfikacja zasad wyceny energii bilansującej i niezbilansowania oraz zasad ich rozliczeń. Od 14 czerwca 2024 roku uczestnicy rynku energii muszą wymieniać się danymi pomiarowymi w gradacji 15-minutowej, zamiast dotychczasowych agregatów godzinowych. 

Przygotowania na Nowe Wyzwania

Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego intensywnie przygotowywali swoje systemy wymiany danych pomiarowych do tej zmiany. Uczestnicy rynku, w szczególności spółki obrotu, musieli również dostosować swoje systemy do tej rewolucji. 

W odpowiedzi na to wyzwanie nasz zespół dokonał głębokich zmian i przygotował system IRIS do obsługi danych pomiarowych zarówno w dowolnej gradacji, w tym 15-minutowej oraz godzinowej. Nowa forma przechowywania danych pozwala na funkcjonowanie systemu niezależnie od rozdzielczości nadchodzących danych pomiarowych, co jest niezwykle istotne w obliczu braku gwarancji, że wszystkie pomiary będą udostępniane w formie 15-minutowej. Zmiana ta jest jednocześnie zgodna z aktualnymi założeniami dotyczącymi struktury komunikatów zawierających dane pomiarowe w procesach obsługi CSIRE. 

Elastyczność Systemu IRIS

Nowa forma przechowywania danych w systemie IRIS pozwala na jego funkcjonowanie niezależnie od rozdzielczości nadchodzących danych pomiarowych. Jest to niezwykle istotne w obliczu braku gwarancji, że wszystkie pomiary będą udostępniane w formie 15-minutowej. 

Przebudowa Struktury Cen

Kolejnym krokiem była przebudowa struktury cen dla produktów indeksowych. System IRIS pozwala na rozliczanie odbiorcy w dowolnie wybranych interwałach czasowych: okresowych, godzinowych oraz 15-minutowych. Taka elastyczność umożliwia już dziś rozliczanie odbiorców biznesowych, a po wprowadzeniu taryf dynamicznych również klientów indywidualnych. 

Korzyści dla Prosumentów

Rozliczenia 15-minutowe powinny stać się niezwykle atrakcyjne dla wytwórców czy prosumentów, zwłaszcza tych, którzy posiadają lub zainwestują w magazyny energii. Już teraz widać wyraźne zainteresowanie uczestników rynku produktami ze zmienną ceną, co jest zgodne z założeniami Rozporządzenia Komisji UE 2017/2195. 

Podsumowanie

Zmiany w warunkach bilansowania rynku energii w Polsce są nieuniknione i niosą za sobą wiele wyzwań, ale również szans na większą elastyczność i efektywność. Ebicom jest przygotowany na te zmiany i gotowy, by wspierać swoich klientów w procesie adaptacji do nowych warunków. 

  

 

 

Czytaj również

Czas czytania: 3 minuty

Testy automatyczne oprogramowania EBICOM

#EbiBlog #ebicom #Testy
Joanna Lubowicka

Marketing Manager

Czas czytania: 6 minut

Bezpieczeństwo systemu i usług chmurowych  

#AZURE #Bezpieczeństwo #Cloud #EbiBlog #ebicom #IRIS #Microsoft #Security #Storage #Subskrypcja
Joanna Lubowicka

Marketing Manager