Wady i zalety Scrum

#EbiBlog #ebicom #Metodyka #PM #Scrum #ScrumMaster #Zarządzanie

Scrum to jedna z metodyk zwinnych w podejściu do tworzenia nowych produktów i usług. Określa ramy i zasady działania zespołów projektowych, które tworzą nowy produkt.  

Metodyka ta charakteryzuje się iteracyjnym, przyrostowym podejściem, czyli powtarzaniem wielokrotnie tej samej operacji w stałych cyklach, aż zostaną spełnione założone wymagania. 

Cechą charakterystyczną Scrum jest oddawanie po fragmencie produktu lub usługi. Klient nie otrzymuje zatem gotowego, pełnego rozwiązania, a jego poszczególne elementy. Dzięki temu może szybciej zareagować, a zespół od razu wprowadzić modyfikacje. 

Jakie są zalety pracy zespołowej, opartej na tej metodyce?  

 1. Elastyczność i adaptacyjność – zespół może natychmiastowo reagować na zmieniające się wymagania i potrzeby klienta. 
 2. Przejrzystość procesu – dzięki regularnym spotkaniom, każdy na bieżąco wie co dzieje się w projekcie. 
 3. Szybkie wyniki – szybkie wdrażanie zmian jest dodatkową wartością dla klienta. 
 4. Zwiększenie produktywności – każdy członek zespołu ma przypisane konkretne zadania, co pozwala na efektywniejszą pracę. 
 5. Zaangażowanie zespołu – uporządkowanie pracy członków zespołu, jasne cele oraz  określony czas na realizację zwiększa zaangażowanie członków zespołu w projekt, co przekłada się na lepszą jakość pracy. 
 6. Poprawa komunikacji – regularne spotkania przekładają się na lepszą komunikację w zespole. 
 7. Lepsze zrozumienie potrzeb klienta – częste spotkania z klientem zwiększają zrozumienie jego potrzeb i pozwalają uniknąć nieporozumień.  
 8. Szybkie dostarczanie produktu – dzięki podzieleniu produktu na mniejsze części, zespół jest w stanie szybciej dostarczyć częściowe funkcjonalności. 
 9. Ciągłe doskonalenie procesów – Scrum wymaga myślenia procesowego i nieustającego doskonalenia pracy. 
 10. Lepsza kontrola nad projektem – transparentność i ciągła weryfikacja stanu  poprawia kontrolę nad projektem, co pozwala na łatwe zarządzanie ryzykiem.

Jest wiele innych propozycji zarządzania projektami, Scrum nie jest idealny i ma też kilka wad. 

 1. Trudność i złożoność  – opanowanie tego podejścia wymaga czasu i zaangażowania zespołu. Warto znać zasady obsługi klienta, narzędzia oraz posiadać umiejętności komunikacyjne. Niezbędne jest również stworzenie standardów i procedur.  
 2. Nadmierna koncentracja na sprintach – Scrum jest silnie związany z podejściem „sprintowym”. Oznacza to, że praca jest realizowana w krótkich okresach, a każdy z tych okresów ma określone cele. Może to być trudne dla osób, które preferują bardziej elastyczne podejście.  
 3. Dostępność klienta – klient lub Product Owner powinni być dostępny podczas całego procesu wytwarzania. Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco ze stawianymi wymaganiami. Brak stałego wsparcia ze strony klienta może powodować opóźnienia lub problemy z realizacją projektu. 
 4. Wysoka samodyscyplina – zespół projektowy musi działać zgodnie z określonymi procedurami i narzędziami, co wymaga wysokiej samodyscypliny ze strony każdej z osób.  
 5. Skalowanie projektu – Scrum nie jest łatwy do skalowania, szczególnie jeżeli projekt ma duże rozmiary. Koordynacja wielu zespołów Scrumowych może być nie lada wyzwaniem dla organizacji. 

Codziennie przyśpieszający świat, nowe technologie a także automatyzacja procesów i nieustannie zmieniające się wymagania klienta to wyzwania, z którymi radzić sobie muszą dziś wszystkie branże. Wydaje się, że możliwości, jakie oferuje Scrum są w stanie im podołać.   

Wdrożenie tej metodyki wiąże się jednak z zaangażowaniem wielu osób i sporym nakładem pracy.  

Z drugiej strony, dzięki niej organizacja ma możliwość nie tylko lepiej, ale i zwinniej reagować na zmiany, dostarczając przy tym produkty i usługi idealnie spełniające oczekiwania klientów.  

Warto zatem rozważyć wszystkie za i przeciw, zanim podejmiemy decyzję i zdecydujemy się na wdrożenie tej metodyki w swoim środowisku pracy.  

Czytaj również

Czas czytania: 5 minut

PRODUKTY – IRIS

#Biling #CRM #EbiBlog #IRIS #Produkty
Joanna Lubowicka

Marketing Manager

Czas czytania: 5 minut

Redesign Systemu IRIS CRM & Biling oparty na user-centered design

#Biling #CRM #Design #EbiBlog #IRIS #Redesign #user
Joanna Lubowicka

Marketing Manager