PRODUKTY – IRIS

#Biling #CRM #EbiBlog #IRIS #Produkty

Rynek energii nieustanie się zmienia – w efekcie nieustannie pojawiają się innowacyjne pomysły na sposoby konstrukcji produktów. Podążając za rynkiem, aplikacja IRIS cały czas się rozwija dodając kolejne rozwiązania implementacji cen na umowach. Platforma posiada cały moduł poświęcony tworzeniu produktów energetycznych, okołoenergetycznych, gazowych i opartych na indeksach giełdowych.

Czym są produkty energetyczne?

Produkty energetyczne wykorzystywane są na umowach sprzedażowych, kompleksowych, prosumenckich, czy wytwórczych.

Na chwilę obecną dzięki aplikacji możesz tworzyć następujące produkty: 

 • terminowe – określona cena obowiązuje w konkretnym terminie, np. od 1 maja do 15 stycznia. Po tym czasie umowa automatycznie przechodzi na inną, wskazaną przez Ciebie cenę; 
 • okresowe – w tym wypadku ustalasz cenę produktów dla okresów, np. przez pierwsze 3 miesiące obowiązuje cena promocyjna, a od 4 miesiąca do końca trwania umowy standardowa stawka. Data kalendarzowa nie ma w tym wypadku znaczenia.

Oba rodzaje produktów możesz modyfikować, w zależności od potrzeb. Za pomocą prostego w obsłudze kreatora możesz określić, w jaki sposób chcesz zaprezentować klientowi cenę na umowie. Czy ma to być : 

 • cena według cennika – klient widzi ją rozbitą na okresy lub terminy tak, jak ustawiłeś to w cenniku, 
 • cena stała – prezentowana na umowie cena jest średnią ceną wyliczoną na podstawie wprowadzonych cenników dla całego okresu obowiązywania umowy, 
 • cena progresywna – od ceny stałej różni się tym, że cena średnia wyliczana jest osobno dla każdego roku obowiązywania umowy, czyli jest to cena „schodkowa”, 
 • cena płaska – czyli ta sama cena w każdej strefie, 
 • cena multitaryfowa – na całej umowie obowiązuje jedna cena – niezależnie od taryfy czy strefy.

Dodatkowo, do każdego produktu doliczyć możesz dowolne opłaty za wydłużony termin płatności, papierową postać faktury, opłatę handlową. Cenę możesz modyfikować również jednym z kilku predefiniowanych rabatów, a każdą umowę możesz powiązać z okołoenergetycznym produktem dodatkowym.

Jeżeli to mało, to zawsze możesz dodać Klientowi kartę podarunkową lub zaproponować by wsparł za Twoim pośrednictwem organizację pozarządową. Wszystkie te elementy wspierane są przez aplikację IRIS.

Produkty energetyczne to także ceny oparte na indeksach giełdowych. 

Aplikacja IRIS automatycznie pobiera aktualne wartości indeksów, publikowane na stronie Towarowej Giełdy Energii i Polskich Sieci Elektroenergetycznych. 

Cenę indeksową możesz dostosować do potrzeb Twojego biznesu, określając dowolny współczynnik ceny, co pozwoli Ci oferować zakup/sprzedaż energii za wynegocjowany z Klientem procent ceny rynkowej lub zaproponować Klientowi cenę pomniejszoną o ustaloną umownie marżę, która będzie naliczana od każdej zakupionej/sprzedanej megawatogodziny.

Czym są produkty okołoenergetyczne?

Produkty dodatkowe (okołoenergetyczne) dzielą się na: 

 • produkty ciągłe – świadczone podczas trwania obowiązującej umowy. Są to np. pomoc serwisanta, elektryka czy dostęp do platform streamingowych (np. Netflix, Spotify), 
 • produkty jednorazowe – zakupione raz, na okres ich użytkowania, niekoniecznie czas trwania umowy – np. panele fotowoltaiczne. Przy zakupie produktów jednorazowych klient może skorzystać z płatności w ratach. 

Do każdego produktu okołoenergetycznego możesz doliczyć np. marżę czy odpłatną instalację usługi. Dzięki kreatorowi produktu możesz dowolnie skonfigurować swój produkt, który następnie klient będzie mógł zobaczyć i zamówić za pośrednictwem eBOK-a.

Jakie możliwości daje Ci kreator produktu?

Dzięki kreatorowi produktu możesz dowolnie dostosowywać produkty do swoich aktualnych potrzeb. Dzięki niemu możesz: 

 • określić grupę docelową danego produktu (np. klienci biznesowi, indywidulni lub z określonym zużyciem prądu), 
 • stworzyć produkt dostępny tylko dla wybranego kanału sprzedaży, 
 • określić dostępność czasową produktu, w wybranym przez siebie okresie, i wskazać taryfy, dla których dany produkt będzie dostępny, 
 • ustawić wysokość opłaty handlowej. Masz pełną dowolność konfiguracji – opłata może być doliczana oddzielnie, wliczona w cenę energii lub doliczana w różnej wysokości do każdej ze stref. 

Ponadto kreator pozwoli Ci automatycznie doliczyć wskazaną przez Ciebie kwotę, jeżeli klient zmieni fakturę z elektronicznej na papierową, a po zakończeniu obowiązywania cennika, przy umowie bezterminowej, zaproponuje najnowszy cennik wybranego produktu, który również możesz spersonalizować.

Jak wygląda personalizacja cenników?

Cenniki możesz tworzyć na dowolny okres, np.: 12, 24 lub 36 miesięcy. Możesz też wybrać czy chcesz, aby były dostępne dla całego czy wybranego segmentu klientów. 

W ramach jednego produktu możesz tworzyć dowolną ilość cenników na ten sam okres lub na różne okresy obowiązywania. Cenniki mogą się od siebie różnić w zależności od kanału zawierania umowy, dzięki czemu jesteś w stanie np. zaproponować ten sam produkt z niższą ceną za pośrednictwem e-commerce. 

Aplikacja została wyposażona w funkcjonalność kopiowania cenników, dzięki czemu podmiana dowolnego parametru cennika jest niezwykle szybka. Jednym z takich parametrów może być zakres marż w jakim poruszać się może sprzedawca oferując produkt Klientowi (możliwe jest ustawienie minimalnej, maksymalnej i domyślnej marży). 

Personalizacja cenników daje możliwość ustawienia dodatkowych opłat za wydłużony termin płatności. W zależności od terminu płatności wybranego na umowie, cena automatycznie dostosuje się do predefiniowanych współczynników.

Produkty i co jeszcze?

Staramy się, aby produkty w aplikacji IRIS były jak najatrakcyjniejsze. Dlatego wciąż rozbudowujemy je o dodatkowe opcje. 

1. Generuj karty podarunkowe – w aplikacji możesz ewidencjonować przekazanie Klientom zarówno fizycznych jaki i elektronicznych kart podarunkowych. 

2. Twórz produkty wspierające Non Profit Organization – wybierz i wprowadź do aplikacji organizacje, które Twoi klienci mogą wspierać. 

3. Kreuj produkty przeznaczone dla pracowników Spółki i oznacz klientów, którzy z tej oferty mogą skorzystać. 

4. Udzielaj klientom rabatów: 

 • kwotowych (X zł o które zostanie obniżony rachunek), 
 • cenowych (obniżających cenę za kilo lub megawatogodzinę o procent lub kwotę), 
 • paczek energii jednorazowych (jednorazowych pomniejszeń wolumenu do zafakturowania o wartość paczki), 
 • cyklicznych paczek energii, które pozwolą na wielokrotne przekazywanie klientowi określonego wolumenu do wykorzystania.

IRIS daje Ci bardzo szerokie możliwości konfigurowania i dostosowania produktów. Personalizacja produktów to trend, który obecnie dynamicznie się rozwija i możliwość tak elastycznego ich kreowania daje ogromną przewagę na rynku. Korzystanie z naszego modułu produktów pozwoli dopasować Twoją ofertę do indywidualnych preferencji klientów i dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych. Z nami możesz być pewien, że jesteś gotowy na to, co przyniesie przyszłość.

 

 

Czytaj również

Czas czytania: 3 minuty

eBOK – nowoczesne narzędzie wspierające sprzedaż

#Aplikacja #CRM #EbiBlog #ebicom #eBOK #IRIS #Klient #Sprzedaż
Joanna Lubowicka

Marketing Manager

Czas czytania: 3 minuty

Testy automatyczne oprogramowania EBICOM

#EbiBlog #ebicom #Testy
Joanna Lubowicka

Marketing Manager