Jak wprowadzić i rozliczyć nowego Wytwórcę

#Aplikacja #Billing #CRM #eBOK #Energia #IRIS #Rozliczenia #Wytwórca

Z tego artykułu dowiesz się: 

  • jakie są sposoby rozliczania umów zakupowych, 
  • w jaki sposób można fakturować umowy zakupowe, 
  • czym jest moduł obsługi Wytwórców.

Nasz kompleksowy system IRIS CRM & Biling pozwala wprowadzać, przeprocesować i rozliczać umowy zakupu energii od Wytwórców.

Indeksy, na których te umowy się opierają, pobierane są bezpośrednio z Towarowej Giełdy Energii:

  • TGeBase – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych danej doby dostawy 0-24 kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów godzinowych, blokowych i weekendowych, 
  • TGeBase AVG to uśredniona cena dzienna indeksu TGeBase tj. dla całego dnia ta sama cena dla każdej godziny, 
  • TGeBase FIXING,

lub Rynku Bilansującego (dane zaciągamy wtedy z Polskich Sieci Elektroenergetycznych). 

W aplikacji masz możliwość dopasowania harmonogramu zaciągania danych do swoich potrzeb.

Rodzaje sposobów rozliczania  

Zawierając w aplikacji umowę zakupową, oprócz wyboru indeksu, możesz wprowadzić również dowolny współczynnik ceny – np. 80% ceny rynkowej oraz marżę, naliczaną od każdej zakupionej megawatogodziny. 

W kolejnych okresach umowy masz możliwość rozliczania się z klientami za pomocą innego indeksu i/lub współczynnika ceny i/lub marży. Podczas każdego okresu możesz zmieniać sposoby rozliczania, jednak w jednym okresie umowy musisz zdecydować się na jeden wybrany indeks. 

Takie zmiany sposobu rozliczania umowy są niezwykle intuicyjne i polegają tylko na dodaniu kolejnego wiersza w tabeli. Cała historia zmian rozliczania jest do Twojej dyspozycji w aplikacji.

Moduł obsługi Wytwórców 

Moduł obsługi Wytwórców jest kolejnym etapem rozbudowy systemu IRIS i wykorzystuje wszystkie dotychczasowe funkcje aplikacji. Dzięki temu umowy zakupowe mogą być przypisane do tego samego punktu poboru, co umowy sprzedażowe.  

Oznacza to, że wprowadzając dane o punkcie poboru jeden raz, zachowujesz je w pamięci aplikacji i nie musisz powielać tego procesu wprowadzając kolejne umowy sprzedażowe lub zakupowe dla danego punktu.  

Obsługa modułu jest niezwykle prosta i intuicyjna. Aby automatyczne przesłać umowę do systemu bilingowego, wystarczy, że oznaczysz ją jako „Aktywną”. Tak samo łatwo możesz dodać do aplikacji nowego Wytwórcę – zaznacz przycisk „Wytwórca” i wskaż w polu listy źródła pozyskiwania energii. 

Aplikacja umożliwia Ci również w łatwy sposób wprowadzenie prognozowanego wytworzenia energii w poszczególnych miesiącach, informacji o rachunku do wpłat oraz danych technicznych instalacji. 

Jak rozliczać umowy z Wytwórcami? 

Istnieją dwa sposoby fakturowania umów zakupowych: 

  1.  fakturę wystawia w imieniu Wytwórcy Spółka Obrotu, 
  1.  Spółka Obrotu wystawia fakturę pro forma, którą następnie wysyła do Wytwórcy. Gdy ten ją otrzyma, dane z zatwierdzonego dokumentu kopiują się do systemu. Do takiej faktury każdorazowo dołączany jest plik Excel zawierający zestawienie wolumenu, cen i wartości zobowiązania w każdej godzinie rozliczanego okresu. 

Przy rozliczaniu umów zakupowych możliwe jest skorzystanie z kompensaty, dzięki czemu należność Wytwórcy zostanie automatycznie pomniejszona o zobowiązanie względem sprzedawcy, w związku ze świadczonymi mu umowami sprzedażowymi. 

Wszystkie dokumenty Wytwórcy – zarówno umowy jak i faktury dostępne są do wglądu w aplikacji e-BOK IRIS.  

Dowiedz się więcej o aplikacji, kliknij eBOK.

Czytaj również

Czas czytania: 3 minuty

Wady i zalety Scrum

#EbiBlog #ebicom #Metodyka #PM #Scrum #ScrumMaster #Zarządzanie
Joanna Lubowicka

Marketing Manager

Czas czytania: 5 minut

Inteligentne liczniki – szansa czy wyzwanie na rynku energetycznym w Polsce?

#EbiBlog #ebicom #Inteligentne liczniki #RODO #SmartLiczniki #Ustawa licznikowa
Joanna Lubowicka

Marketing Manager